homepage email ons
 
 
   
 
 

Op deze website vind je alle informatie over sporten, het bouwen van sportaccommodaties en alle wetten en regels die daarbij komen kijken.

Adverteren

Bereik de sportwereld met de sportvakbladen van Arko Sports Media. Met de vakbladen NLCOACH, SPORT Bestuur en Management en Sportaccom kunt u de gehele professionele sportmarkt bereiken. Onze vakbladen worden gelezen door de beleidsbepalers (overheden en bonden), verenigingsbestuurders, accommodatiebeheerders of -eigenaars, coaches, opinieleiders en trendsetters. Deze doelgroepen komen samen in één of meerdere periodieken van Arko Sports Media. Kom heel eenvoudig in contact met uw doelgroep.

Voor meer informatie over uw advertentiemogelijkheden kunt u contact opnemen met:

Arko Sports Media
Wim Elbertse
Postbus 393
3430 AJ NIEUWEGEIN
Telefoon: 030 - 707 30 56
Fax: 030 - 605 26 18
E-mail: wim.elbertse@sportsmedia.nl

SPORT Bestuur en Management


Met uw advertentie in SPORT Bestuur en Management richt u zich tot de beslissers in de sportwereld. Bestuurders van sport-
verenigingen en sportbonden, maar zeker ook sportambtenaren behoren tot de vaste kern van lezers. Deze groep lezers zijn medeverantwoordelijk voor investeringen, aankopen en onderhoud. In SPORT Bestuur en Management vinden zij betrouwbare informatie die nodig is voor een goede besluitvorming.

Download de tariefkaart van het vakblad SPORT Bestuur en Management.

Sportaccom


Het vakblad Sportaccom is voor de beheerder of eigenaar van een sportaccommodatie een bron van betrouwbare, praktische en actuele informatie. Dit is precies de reden waarom uw advertentie erin thuishoort. Met Sportaccom bereikt u iedereen die werkzaam is op het gebied van management, exploitatie, onderhoud en realisatie van sportaccommodaties.

Download de tariefkaart van het vakblad Sportaccom.

NLCOACH


NLCOACH is hét tijdschrift voor iedereen die zich bezighoudt met het coachen, trainen en opvoeden in de top- en breedtesport. NLCOACH bestrijkt het brede domein van de sportagenda en richt zich op de rol die begeleiders daarin van hoog tot laag als gids en inspirator vertolken. Als u op de hoogte wilt blijven van alle coachgerelateerde vraagstukken en ontwikkelingen, is een abonnement op NLCOACH onmisbaar. NLCOACH is een gezamenlijke uitgave van NLcoach en Arko Sports Media.

Download de tariefkaart van het vakblad NLCOACH.