Handboek Sportaccommodaties

Het Handboek Sportaccommodaties is een naslagwerk voor iedereen die met planning, ontwerp, bouw, beheer, exploitatie of onderhoud van sportaccommodaties te maken heeft. Het Handboek Sportaccommodaties geeft zowel algemene sporttak overstijgende richtlijnen voor accommodaties als specifieke eisen per sporttak.

Onderdeel sportinfrastructuur.nl

Het Handboek Sportaccommodaties is onderdeel van sportinfrastructuur.nl. Hét startpunt voor iedereen die zich bezig houdt met de realisatie, exploitatie en renovatie van veilige en duurzame sportaccommodaties. Dit initiatief is op voorspraak van het ministerie van VWS gelanceerd door NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten met als doel de branche faciliteren en een duurzame sportinfrastructuur helpen realiseren.

Voor professionals is sportinfrasctructuur.nl van grote toegevoegde waarde. Alleen op sportinfrastructuur.nl heeft u inzage in de certificatie van sportaccommodaties. Daarbij biedt de site toegang tot de sportproductenlijst, de voorschriften en procedures rond sportaccommodaties en de kennisbank.

Om gebruik te maken van sportinfrastructuur.nl heeft u een account nodig. De kosten van de account fee zijn afhankelijk van het accounttype en het aantal licenties dat u wilt.

Handboek is aanvullend

Zowel in het handboek als op sportinfrastructuur.nl vindt u voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen waaraan sportinfrastructuur moet voldoen. Ook over een groot aantal verwante thema’s, zoals belastingen, subsidies en energie, is in het Handboek Sportaccommodaties informatie te vinden. Vooral laatstgenoemde maakt het handboek een waardevolle aanvulling op eerder genoemde voorschriften.

Het handboek wordt uitgegeven in een fysieke variant als losbladig naslagwerk alsook in een online variant, bereikbaar via https://www.sportaccom.nl/sportinfrastructuur.

Kosten

Abonnement Handboek Sportaccomodaties
Bij aankoop van het handboek bent u tevens minimaal 1 jaar geabonneerd op de supplementen van het handboek en kunt u gebruik maken van de internetdatabase. De kosten van deze supplementen zijn niet inclusief de aanschafkosten van het basisdeel.

Verschijning supplementen
Jaarlijks minimaal drie supplementen (enkel van toepassing bij het fysieke abonnement)

Prijs

  • Vanaf oktober 2023 geldt één bedrag per jaar (voorheen facturatie per supplement)
  • Fysiek handboek + online toegang: € 1.188,- per jaar excl. BTW
  • Enkel online toegang: € 1.050,- per jaar excl. BTW
Bestellen