Handboek Sportaccommodaties

Het Handboek Sportaccommodaties is een losbladig naslagwerk voor iedereen die met planning, ontwerp, bouw, beheer, exploitatie of onderhoud van sportaccommodaties te maken heeft. Het Handboek Sportaccommodaties geeft zowel algemene sporttak overstijgende richtlijnen voor accommodaties als specifieke eisen per sporttak. Ook over een groot aantal verwante thema’s, zoals belastingen, subsidies en energie, is in het Handboek Sportaccommodaties informatie te vinden.

De inhoud komt tot stand onder auspiciën van ISA Sport, waarbij de sporttak specifieke onderdelen in nauw overleg met de desbetreffende sportbond worden samengesteld. Heeft u geregeld met eisen rond sportaccommodaties te maken, dan mag dit handboek in uw bibliotheek niet ontbreken!

Abonnement supplementen: Bij aankoop van het handboek bent u tevens minimaal 1 jaar geabonneerd op de supplementen van het handboek en kunt u gebruik maken van de internetdatabase. De kosten van deze supplementen zijn niet inclusief de aanschafkosten van het basisdeel.
Verschijning supplementen: Jaarlijks minimaal drie supplementen met gemiddeld 150 pagina’s.
Prijs supplementen: € 1,35 per pagina, inclusief gratis persoonlijke inlogcode voor de internetdatabase.
Bestellen