homepage email ons
 
 
   
 
 

Op deze website vind je alle informatie over sporten, het bouwen van sportaccommodaties en alle wetten en regels die daarbij komen kijken.

G - Beleid, beheer en exploitatie

G1 Haalbaarheid

G1.1 Inleiding

G1.2 Visie

G1.3 (Master)plan

G1.4 Businessplan

G1.5 Ontwikkeling

G1.6 Exploitatie

G1.7 Verdieping stichtingskosten

G1.8 Verdieping exploitatieopzet

G1.9 Werken met (lokale) data

G2 Subsidies

G2.1 Sport en subsidies

G2.2 Wat zijn subsidies en fondsen?

G2.3 Subsidi├źnten in beeld

G2.4 Aanvragen van subsidies en fondsen

G2.5 Subsidies voor sportvoorzieningen

G2.6 Stichting Waarborgfonds Sport

G2.7 Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties

G2.7 Bijlage 1 Bijlage 1

G2.7 Bijlage 2 Bijlage 2

G2.7 Bijlage 3 Bijlage 3

G3 Rechtspersonen

G3.1 Rechtsvormen

G3.2 Vereniging

G3.3 Stichting

G3.4 Besloten Vennootschap

G3.5 Juridische aspecten

G4 Privatisering

G4.1 Wat is privatisering

G4.2 Voor- en nadelen van privatisering

G4.3 Uitgangspunten succesvolle privatisering

G4.4 Afspraken over privatisering

G4.5 Verenigingsaspecten medewerking aan privatisering

G5 Overigen

G5.1 Administratie en automatisering

G5.2 Verzekeringen

G5.3 Zonnepanelen keuren en verzekeren

G5.4 Drank- en Horecawet

G5.5 Richtlijnen bij reclame-uitingen

G5.6 Rapportage Sport

G5.7 Verenigingspanel

G6 Contractmanagement en marketing

G6.1 Inleiding

G6.2 Contractmanagement

G6.3 Marketing

G6.4 Integraal meerjarenbedrijfsplan

G6.5 Implementatie, organisatie en beheersvormen

G6.6 Verhuur Gemeentelijke Sportaccommodaties

G6.7 Publieke private samenwerking

G6.8 Verduurzamen en eigendom van sportvastgoed

G7 Belastingrecht

G7.1 Inleiding

G7.2 Sport en omzetbelasting

G7.3 Onroerende zaakbelastingen (OZB)

G7.4 Sport en vennootschapbelasting

G7.5 Sport en inkomstenbelasting

G7.6 De kosten van sportsponsering en vennootschaps- en inkomstenbelasting

G7.7 Sport en schenkingsrecht

G7.8 Sport en loonbelasting

G7.9 Sport en kansspelbelasting

G8 Sponsoring van sportaccommodaties

G8.1 Een sponsorvorm in aanbouw

G8.10 Appendices

G8.2 Terreinverkenning

G8.3 Toenemende vraag naar sponsorgelden

G8.4 Hoe accommodatiesponsors vinden?

G8.5 Vormen van accommodatiesponsoring

G8.6 Hoeveel is de sponsoring van een portaccommodatie waard?

G8.7 Wat levert accommodatiesponsoring op>

G8.8 Conclusie

G8.9 bronnenlijst