homepage email ons
 
 
   
 
 

Op deze website vind je alle informatie over sporten, het bouwen van sportaccommodaties en alle wetten en regels die daarbij komen kijken.

Nieuws

Het ziet er niet naar uit dat in Zeeuws-Vlaanderen op korte termijn kunstgrasvelden ten behoeve van sportbeoefening worden aangelegd. Een rondje langs de gemeentehuizen in Hulst, Terneuzen en Sluis leert dat er nauwelijks animo is om initiatieven in die richting te ontplooien.

HVV'24 vormt echter een uitzondering. De voetbalclub uit Hulst heeft vooral problemen met het trainingsveld. Ook worden er regelmatig in een vroegtijdig stadium competitiewedstrijden afgelast. Om dergelijk malheur het hoofd te kunnen bieden, gaat vermoedelijk nog dit jaar de eerste spade in de grond voor de aanleg van een kunstgrasveld. Normaal gezien staat de gemeente Hulst grotendeels garant voor de lening die hiervoor moet worden verstrekt. HVV'24 wil tegelijkertijd nieuwe kleedlokalen bouwen.

De sportverenigingen in de streek die de beschikking hebben over kunstgrasvelden zijn de hockeyclubs Olympia in Terneuzen en Rapide in Hulst en korfbalvereniging Zaamslag. Aangezien de accommodatie van Rapide moet wijken voor woningbouw, krijgen de hockeyers in Hulst elders in de stad nieuwe velden.

De gemeenten voeren geen specifiek beleid ten aanzien van kunstgras of een van zijn vele tussenvormen. Gemeentewoordvoerder Daniël Rouw benadrukt echter dat Terneuzen wel met de clubs meedenkt. "Als er zich op enige manier bij een vereniging problemen voordoen met de veldcapaciteit, zijn we wel bereid om samen met de vereniging te zoeken naar maatwerk. De aanleg van een kunstgrasveld kan daarbij de oplossing zijn. Te denken valt dan aan de situatie waarin er onvoldoende ruimte is voor de aanleg van een extra veld", aldus Rouw. Hij voegt er aan toe dat aanvragen voor de aanleg van een kunstgrasveld (nog) niet zijn ingediend. "Maar in onze contacten met de grotere verenigingen (met name Hoek, Terneuzen en Terneuzense Boys) komt dit onderwerp wel ter sprake. Er speelt bij deze verenigingen wel een zekere behoefte, maar tot concrete aanvragen heeft dit nog niet geleid."

De gemeenten houden de ontwikkelingen die per tak van sport optreden nauwlettend in de gaten. Rouw: "Zo is een grasveld bij hockey tegenwoordig niet meer denkbaar en zie je ook dat korfbal steeds meer op kunstgras wordt gespeeld. Daarnaast volgen we ook de ontwikkelingen ten aanzien van de - steeds verbeterende - kwaliteit van het kunstgras, met name voor voetbalvelden."

Ten aanzien van de aanleg van kunstgrasvelden zijn Hulst, Terneuzen en Sluis terughoudend om meerdere redenen. Zo is gebleken dat bij vele voetbalverenigingen en sporters gras nog altijd de voorkeur heeft boven kunstgras. Daar komt bij dat de veldcapaciteit voor de verenigingen over het algemeen ruim voldoende is. Een derde aspect is dat de kosten voor aanleg en exploitatie van een kunstgrasveld erg hoog zijn. Het gaat dan om ettelijke tonnen. "De investering kan eigenlijk alleen maar rendabel worden gemaakt als er sprake is van een zeer drukke bezetting, waardoor de kosten per gebruiksuur gedrukt kunnen worden", legt Rouw uit.

Joost Hopmans van sportkoepel SportZeeland, die regelmatig voorlichting geeft aan clubs en gemeenten over kunstgras, bevestigt de woorden van Rouw. Toch valt er volgens hem aan die hoge kosten op een aantal manieren een mouw te passen. "Als clubs bijvoorbeeld een veld inleveren waarop vervolgens een waardevermeerderende activiteit zoals woningbouw wordt ontwikkeld, is het allemaal wel te overzien. De vraag is echter of clubs zo maar bereid zijn om een deel van hun accommodatie op te offeren."

Sportwethouder Maria le Roy van Sluis, waar geen sprake is van multifunctioneel gebruik in combinatie met hockey, is ook op een ander vlak niet overtuigd van kunstgras. Zij vreest dat het oplossen van schades een specialistische en kostbare aangelegenheid is.

Bron:PZC